RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAPRO Polska S.A. z siedzibą w Częstochowie (42-202), przy ul. Legionów 94N;
  2. osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: rodo@mapro.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, w tym zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail oraz telefonicznie, bądź też do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych;
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat). W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania niemożność realizacji umowy;
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy

Karolina Stefani
Sprzedaż
sprzedaz@mapro.pl
+48 887 040 045

Piotr Służalec
Serwis
serwis@mapro.pl
+48 727 654 321