Optymalizacja procesu

Kurs obejmuje optymalizację procesu produkcji na maszynach Haitian. Szkolenie dla ustawiaczy oraz technologów produkcji związanych z parkiem maszynowym wtryskarek: HTF X, HFT W, Saturn, Mars, Mars II, Jupiter, Zeres, Venus. Kurs dla pracownik z praktyczną wiedzą na temat zasad wtrysku tworzyw sztucznych i sterowania maszyn Haitian.

Cel kursu

Zwiększenie wiedzy ustawiaczy oraz technologów w zakresie optymalizacji zasad procesu wtrysku na maszynach Haitian. Eliminowanie wad wypraski i diagnozowania problemów z procesem produkcyjnym.

Harmonogram szkolenia

  1. Optymalizacja procesu wtrysku - optymalizacja poszczególnych faz cyklu wtrysku.
  2. Weryfikacja wad wypraski i ich eliminacja - najczęstsze defekty detali z tworzyw sztucznych.
  3. Korekta parametrów wtrysku dla konkretnych tworzyw.
  4. Podstawy technologii wtrysku
  5. Podział układów plastyfikacji do podstawowych aplikacji i ich eksploatacja
  6. Optymalizacja procesu
  7. Zasady doboru odpowiednich parametrów przetwarzania najpopularniejszych tworzyw : PP,PS,ABS,PA , PA +GF,PC  

Informacje dodatkowe

Czas szkolenia – preferowany przez nas czas szkolenia to około 6 godzin dziennie. Pozwala to na przekazanie optymalnej ilości informacji przy zachowaniu skupienia słuchaczy.

Miejsce – szkolenia mogą odbywać się zarówno w siedzibie firmy MAPRO Polska (po potwierdzeniu dostępności urządzeń), jak i w zakładzie zleceniodawcy. 

Ilość uczestników – nie powinna przekroczyć 10 osób. Pozwala to na sprawne przekazanie wiedzy, a praca w małej grupie aktywizuje słuchaczy do zadawania konkretnych pytań.

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy

Karolina Stefani
Sprzedaż
sprzedaz@mapro.pl
+48 887 040 045

Piotr Służalec
Szkolenia
szkolenia@mapro.pl
+48 697 332 211